Styrelsen

Styrelsens medlemmar i bostadsrättsföreningen Fyrskeppet på Norra Älvstranden för verksamhetsåret 2018 är:
 
Joakim Jansson, ledamot, ordförande
 
Lars Forsman, ledamot, kassör

Eldin Dervisoski, ledamot, garagefrågor

Radomir Galajda, ledamot, nyckelansvarig

Kjell Andersson, ledamot
 
Lars Hultgren, suppleant

Ozana Jaurelius, suppleant
Vill du komma i kontakt med styrelsen når du dem på e-mail eriksberg.fyrskeppet(at)gmail.com