Förvaltning

Teknisk förvaltning
 
Styrelsen sköter själva den tekniska förvaltningen av fastigheten.
 
För den dagliga skötseln anlitas Älvens Fastighetsservice AB, som hanterar alla vanligen förekommande fastighetsfrågor, såsom städning av trapphus, belysning och utrustning i gemensamma utrymmen, utemiljön, planteringar, snöröjning etc.
 
Ekonomisk förvaltning
 
För den ekonomiska förvaltningen svarar Revisorsringen AB.